Klachtenprocedure

Iedere zorgaanbieder moet voldoen aan de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ).
Zo ook alle lactatiekundigen IBCLC.

Het kan voorkomen dat je niet tevreden bent over mijn dienstverlening als lactatiekundige IBCLC. Als dat van toepassing is zou ik graag willen dat je eerst contact met mij opneemt.

Komen we er samen niet uit dan kun je een klacht indienen bij Klachtenportaal Zorg.