Privacybeleid Lactatiekundige Saskia van Gerven
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 maart 2024.

Als je gebruik maakt van het contactformulier, hebben we je gegevens nodig. Deze gegevens zijn veilig en worden alleen gebruikt waarvoor het bedoeld is, zoals is vastgelegd in de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Naast de AVG gelden aanvullende specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan vermeld in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Daarin staat o.a. dat, sinds 1 januari 2020, de bewaartermijn van het medisch dossier verlengd is van vijftien tot twintig jaren. Het medisch dossier wordt gedurende twintig jaren, gerekend vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, bewaard. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar.

Wat we met je persoonlijke gegevens doen is afhankelijk van de hulpvraag in het contactformulier. Alleen indien deze hulpvraag een medisch karakter heeft of een consult wordt aangevraagd dan worden gegevens veilig bewaard. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op via info@lactatiekundigesaskia.nl.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Het privacybeleid heeft een datum waarop voor het laatst een wijziging is doorgevoerd.

Contactformulier voor hulpvraag
Het contactformulier voor een (hulp)vraag vraagt je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens heb ik nodig om contact met je op te nemen en wordt alleen voor het beantwoorden van je (hulp)vraag gebruikt. Wanneer er geen aanvraag consult volgt worden deze gegevens verwijderd.

Verstrekking aan andere zorgverleners of instellingen
Wanneer het verslag van een consult of andere persoonlijke gegevens naar een andere zorgverlener gestuurd zou moeten worden, dan zal ik daarvoor eerst om toestemming vragen. Mondelinge toestemming is voldoende, dit wordt in de schriftelijke verslaglegging vastgelegd.

Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Via de cookieverklaring, aan het einde van dit privacybeleid, kun je jouw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens nemen we uiterst serieus. Uw gegevens worden versleuteld met behulp van SSL (Secure Socket Layer), de internationale standaard voor beveiligde gegevensuitwisseling. Deze beveiliging garandeert dat de gegevens die u invoert tijdens het transport, van uw PC naar onze server en andersom, niet zichtbaar zijn voor derden. Periodiek wordt een back-up gemaakt van alle dossiers en bewaard op een andere (geografische) locatie.

Klacht indienen
Als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw persoonsgegevens omgaan, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Heb je klachten over mijn werkwijze of de hulp die je van mij als lactatiekundige IBCLC hebt gehad dan bespreken we dit graag samen met je. Mochten we er samen niet uitkomen kun je altijd een klacht indienen bij de NVL.

Contactgegevens
Lactatiekundige Saskia van Gerven
Telefoon: 06 385 164 38
E-mail: info@lactatiekundigesaskia.nl

Cookieverklaring